S P O O R

Basisschool Het Kraaiennest maakt deel uit van Stichting SPOOR.

De samenwerkende besturen SPOOR en OPSO verzorgen het basisonderwijs en speciaal onderwijs in de regio.
 
Onze inspiratie is het verschil te maken door samen passend onderwijs te bieden voor de kinderen op onze scholen. Hierbij gaan we uit van vertrouwen, verbinden en meesterschap.
  
Gezamenlijk hebben de stichtingen de verantwoordelijkheid voor ongeveer 8225 leerlingen op 38 scholen. Ze hebben 750 medewerkers in dienst die door hun meesterschap iedere dag samen het beste onderwijs geven.
 
De twee organisaties werken intensief samen, staan midden in de samenleving en zijn sterk verankerd in de regio.
Zij nemen actief deel aan allerlei ontwikkelingen door initiatieven te ontplooien en verbeteringen in gang te zetten.

Zij gaan uit van de mogelijkheden van ieder kind en zijn er op gericht om samen met het kind en de ouders alle talenten te ontplooien.
 
Zie voor meer informatie over Stichting SPOOR www.opspoor.nl
 

Beleid agressie en geweld OPSP en SPOOR
Protocol cyberpesten-mediawijsheid OPSO-SPOOR
Protocol time out schorsing en verwijdering van leerlingen OPSO en SPOOR