Even voorstellen.... Vanaf 1 januari 2016 ben ik gestart als leesconsulent op jullie school: de Koningsspil.
Ik werk bij Bibliotheek Waterland in de Frontoffice , daarnaast heb ik vorig jaar de opleiding tot Leesconsulent gevolgd . Dit is een gerichte opleiding voor Leesconsulenten binnen het primair onderwijs. Een opleiding om taken als Leesconsulent binnen de organisatie van de school goed en gedegen te kunnen vervullen.


Wat zijn de taken van een Leesconsulent
Het is de bedoeling dat ik samen met de leescoördinatoren van school het leesplezier en informatievaardigheden van de leerlingen ga bevorderen. Vanaf 1 januari 2016 ben ik daarvoor  aanwezig op dinsdagochtend van 9.00 uur tot 12.00 uur in de bibliotheek op school. Tot mijn taken behoren o.a. het verzorgen van leesprogramma’s, bibliotheekprogramma’s, informatievaardigheidsprogramma’s, het beheer van de bibliotheek, de collectievorming, deskundigheidsbevordering van de leerkrachten en het afnemen van de leesmonitor.
In nauwe samenwerking met de leescoördinatoren van de school hoop ik tot een goede en structurele invulling van leesbevordering en informatievaardigheid verwerving te komen. Ik hoop dan ook goed aan te kunnen sluiten bij het aanwezige leesbeleidsplan en informatievaardigheidsplan van de school.

Met vriendelijke groet,
Clementine Twint